Tarif Paketləri

Bank əməliyyatlarından güzəştli şəkildə yararlanın!

Tarif Paketləri

   Üstünlüklər

 

Abunə tipli komissiya tarifləri rejimi bankın fərdi sahibkar və hüquqi şəxs müştərilərinin bank xərclərini optimallaşdırmaq üçün onlara təqdim olunan məhsuldur. Müştəri abunə tipli komissiya rejiminə aylıq və ya illik şəkildə qoşulduğu zaman seçdiyi paketin qiymətinə uyğun öncədən tarifə məbləğ ödəməklə təyin olunmuş limit çərçivəsində bank əməliyyatlarından pulsuz və güzəştli şəkildə yararlanma imkanı əldə edir. Məhsulun yaradılmasının məqsədi müştərilərin pullarına və vaxtlarına qənaət etməkdir.

 


 Xidmətə Qoşulma 

 

Xidmətdən Bankın filialına yaxınlaşaraq seçdiyi abunə paketinə uyğun ərizə formasını imzalamaqla bütün fərdi sahibkar və hüquqi şəxs müştəriləri istifadə edə bilər. Həmçinin Bankın təqdim etdiyi müvafiq rəqəmsal kanal(lar)dan onlayn şəkildə müraciət etməklə xidmətə qoşula bilər. Abunə tipli komissiya tarifləri rejimi “Ekonom”, “Standart”, “Optimal” və “Prestij” adı altında təqdim edilir.

 

Tarif Paketlərinin Cədvəli 

            

                          

 

Dostlarınızla paylaşın