Hesablaşma-kassa əməliyyatları

Rabitəbank müştərilərinə manat və xarici valyutada hesablaşma-kassa əməliyyatları üzrə xidmətlərin tam kompleksini təklif edir

Hesablaşma-kassa əməliyyatları

Hüquqi şəxslərə göstərilən xidmətlər üzrə Tarif Cədvəli

 

1.Hesabın açılması

1.1. Hesablaşma hesabının açılması

·         AZN

·         USD/EUR/GBP/RUB

 

Pulsuz

10 AZN

1.2. Əmanət hesabının açılması

Pulsuz

1.3. Ssuda hesabının açılması

Pulsuz

2. Çek kitabçasının verilməsi

10 AZN

3. Nağd pul əməliyyatları

3.1. Hesaba nağdsız şəkildə mədaxil edilmiş və ya digər filialın kassasından hesaba nağd şəkildə mədaxil edilmiş vəsaitin  verilməsi

·         AZN

·         USD/GBP/RUB

·         EUR

 

 

0.5%

0.6%  min. 5 USD

0.6%  min. 5 EUR

3.2. Hesabın açıldığı filialın kassasından  hesaba nağd şəkildə mədaxil edilmiş vəsaitin, mədaxil edildiyi tarixdən 1 il ərzində nağdlaşdırılması*

*Vəsaitin hesaba mədaxil edildiyi tarixdən 1 il keçdikdən sonra nağdlaşdırma zamanı xidmət haqqı 3.1. bəndinə uyğun olaraq tutulur

Pulsuz

3.3. Rusiya rublu valyutası ilə hesaba vəsaitin nağd şəkildə mədaxili

3%

3.4. Əmanət məbləği və ona hesablanmış faizlərin ödənilməsi

*Əmanət hesabına nağdsız şəkildə mədaxil edilmiş vəsaitin nağdlaşdırılmasına görə xidmət haqqı tarif cədvəlinin 3.1 bəndinə uyğun olaraq tutulur

Pulsuz

4. Nağdsız mübadilə əməliyyatları

0,3%

5. Köçürmələr

5.1. Bankdaxili köçürmələr

Pulsuz

5.2. Ölkədaxili köçürmələr (manat)

0,12% min. 0.5 AZN maks. 95 AZN

5.3. Ölkədaxili  təcili köçürmələr (manat)

Tarif + 0.05 %

5.4. Ölkəxarici və ölkədaxili valyuta köçürmələri

·         USD

·         EUR

·         GBP

·         digər valyutalar üçün

 

0.3% min. 25 USD maks. 400 USD

0.3% min. 25 EUR maks. 400 EUR

0,3% min. 30 GBP maks. 300 GBP

 0.3% min. 25 USD  maks. 400 USD

5.5. İcra olunmuş köçürmənin rekvizitlərinin dəyişdirilməsi, araşdırılması  və ya ləğvi

·         AZN

·         USD/EUR/GBP/digər valyutalar

Fərdi sahibkarlar üçün

Hüquqi şəxslər üçün

 

 

20 AZN

 

30 USD + müxbir xərclər*

50 USD + müxbir xərclər*

*Qeyd:

1. Köçürmələr və daxilolmalar zamanı vasitəçi banklar tərəfindən tutulan əlavə xərclər müştəri tərəfindən tutulur;    

2. Beynəlxalq multivalyuta hesablaşmaları zamanı məzənnə fərqi riski müştərinin üzərinə düşür.

5.6. Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin xətti ilə maliyyələşən subsidiyalı kənd təsərrüfatı texnikasının alışına görə satıcıya köçürmələr

0.5%

6. Sənədlər, arayışlar və hesabdan çıxarışlar

6.1. Hesab üzrə çıxarışın təsdiqlənərək verilməsi:

·         İlkin (gündəlik) çıxarışın verilməsi

·         Hesab üzrə dövriyyə sənədinin verilməsi (hər bir nüsxə üçün)

·         İnternet/ Mobil Bankinq vasitəsi ilə çap edilmiş çıxarışın bank tərəfindən təsdiqlənməsi

 

Pulsuz

10 AZN

 

Pulsuz

6.2. Sənədlərdən surət və ya dublikatın çıxarılması

2 AZN

7. Akkreditiv

7.1. Akkreditivin açılması

0.3% min. 100 USD

7.2. Akkreditivin qabaqcadan avizolanması

0.1% min. 50 USD

7.3. Akkreditivin avizolanması

0.1% min. 50 USD maks. 500 USD

7.4. Akkreditivin təsdiqi

Müxbir bank(lar) tərəfindən tutulan komissiya + 0.3%

7.5. Ödəniş

0.3%  min.  20 USD maks. 500 USD

7.6. Şərtlərin dəyişdirilməsi (təsdiqləmə və məbləğin artırılmasından başqa) və ya ləğvi

50 USD

7.7. Akkreditivin məbləğinin artırılması

0.2% min. 50 USD (artırılan məbləğdən)

7.8. Sənədlərin qəbulu və yoxlanılması

0.1%  min. 50 USD  maks. 1000 USD

7.9. Daxil olan sənədlərdəki fərqlərə görə komissiya

50 USD

7.10. Akkreditivin transferi

0.1% min. 100 USD

7.11. Akkreditivin layihəsinin hazırlanması

30 USD

8. İnkasso əməliyyatları

8.1. Sənədlərin inkassoya qəbul edilməsi

0.3%  min. 50 USD

8.2. Ödəməyə və ya akseptə qarşı sənədlərin çatdırılması (həm idxal, həm də ixrac əməliyyatları üzrə)

0.3%  min. 50 USD

8.3. Ödənişsiz sənədlərin çatdırılması və ya ödənilməmiş sənədlərin geri qaytarılması

0.1%  min. 50 USD

8.4. Şərtlərin dəyişdirilməsi/inkasso tapşırığının ləğvi

50 USD

9. Qarantiya məktubları

Qarantiya üzrə xidmət haqqı

  9.1. Ölkə daxili verilən qarantiylar

3,0% illik (min 50 AZN)

Hər Qarantiyanın şərtinin dəyişdirilməsi

 50 AZN

Məbləğ və ya müddət artırıldıqda Tarifə uygun əlavə hissə tutulur. (min 50 AZN)

9.1.1. Tam nağd pul təminatlı bütün qarantiyalar

1,0% illik (min 50 AZN)

Ölkə daxili verilən Qarantiyalar üzrə vasitəçi bank(təsdiqləyici bank) qarant  kimi çıxış etdikdə həmin bankın faiz dərəcəsi əlavə olaraq tutulur. (Min 50 AZN)

Vasitəçi bank (təsdiqləyici bank) təminat qismində nağd vəsaitin girovunu tələb edərsə onun təyin etdiyi illik faiz dərəcəsinə əlavə 1% tədbiq olunmaqla müştəridən tutulur.

Təminat qismində digər sərbəst dönərli valyuta çıxış etdikdə qarantiyanın faiz dərəcəsinə əlavə 1% illik təyin edilir.

  9.2. Ölkə xarici  verilən qarantiyalar

3,0% illik (min 100 EUR/USD)

Hər Qarantiyanın şərtinin dəyişdirilməsi

100 USD/EUR

Məbləğ və ya müddət artırıldıqda Tarifə uygun əlavə hissə tutulur. (min 50 EUR/USD)

9.2.1. Tam nağd pul təminatlı bütün qarantiyalar

1,0% illik (min 100 USD/EUR)

Xarici valyutada verilən Qarantiyalar üzrə vasitəçi bank(təsdiqləyici bank)  qarant kimi çıxış etdikdə həmin bankın tədbiq etdiyi faiz dərəcəsi əlavə olaraq tutulur.( Min 100 USD/EUR)

Vasitəçi bank(təsdiqləyici bank) təminat qismində nağd vəsaitin girovunu tələb edərsə onun təyin etdiyi illik faiz dərəcəsinə əlavə 1% tədbiq olunmaqla müştəridən tutulur.

  9.3. Qarantiyalar üzrə digər xidmətlərin

  9.3.1. Qarantiyanın avizo olunması

0,1% (birdəfəlik) min 100 - maks 500 (AZN/USD/EUR)

  9.3.2. Sorğunun göndərilməsi(hər sorğu üçün)

 100 AZN/USD/EUR

  9.3.3. Qarantiya üzrə ödəniş tələbinin bank tərəfdən qəbulu, yoxlanılması və göndərilməsi.

0,1% (birdəfəlik) min 100 AZN/USD/EUR

  9.3.4. Poçt xərcləri

Poçt təşkilatının tariflərinə əsasən (min 10 AZN)

Digər valyutalarda bu əməliyyatlar həyata keçirildikdə xidmət haqqı tarifi ABŞ dolları ekvivalenti ilə nəzərə alınaraq tutulur.

 Ölkədaxili və ya ölkə xarici verilən qarantiyalarda əlavə olaraq vasitəçi və ya təsdiqləyici bank olarsa həmin  bankın tətdiq etdiyi komisya əlavə olaraq tutulur.

Yuxarıda qeyd olunan xidmət haqqlar əvvəlcədən birdəfəlik olaraq tutulmalıdır.

Şərtlərdən kənarlaşma yalnız BKK-in müsbət qərarı əsasında mümkündür.

 10. Kredit əməliyyatları

10.1. Hüquqi şəxslərə və sahibkar fiziki şəxslərə verilən kreditlərin rəsmiləşdirilməsi:

·         <=50 000 AZN

·         >50 001 AZN

 

 

 1%

0.6%

10.2. Fondlar tərəfindən maliyyələşən kreditlərin rəsmiləşdirilməsi

Fond vəsaitinin istifadə edilməsi qaydasına  uyğun

10.3. Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin xətti ilə maliyyələşən subsidiyalı kənd təsərrüfatı texnikasının alışı məqsədilə verilən kreditlərin rəsmiləşdirilməsi

1.0%

11. Əlavə xidmətlər

11.1. İnternet/ Mobil bankçılıq xidmətinə qoşulma

Pulsuz

11.2. Cari hesablar vasitəsilə aparılan əməliyyatlar üzrə müştərinin SMS məlumatlandırılması:

·         AZN

·         USD/EUR

·         GBP/RUB

 

 

aylıq 1 AZN / illik 10 AZN

aylıq 1 USD/EUR / illik 10 USD/EUR

aylıq 1 USD / illik 10 USD

 

Dostlarınızla paylaşın