Kart Sifarişi

Kartmane Debet, Kredit və Premium kartlarını buradan sifariş edə bilərsiniz.

Onlayn sifariş

  • QEYD: Bankdaxili qaydalar əsasında “Öz müştərini tanı” prinsipinə əsasən müştəri ilə işgüzar münasibətlər yalnız müştərinin tam və əhatəli eyniləşdirilməsi və verifikasiyasından sonra yaradılır və daim yenilənir. Bu məqsədlə hər bir müştərinin həqiqi kimliyini təyin etməyə və hər bir müştəri kateqoriyasına məxsus riskləri qiymətləndirməyə imkan verən müvafiq eyniləşdirmə və verifikasiya standartları müəyyən edilmişdir. Qeyd olunanlara əsasən, xidmətlərimizdən ilk dəfə istifadə edən müştərilər yalnız şəxsən iştirak etməklə hesab aça və bununla əlaqədar müqavilə bağlaya, habelə müvafiq plastik kartı təhvil ala bilərlər. Bankımızın artıq müştərisi olan şəxslər qeyd edilən əməliyyatları həmin əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün səlahiyyətləri qeyd edilən müvafiq qaydada təsdiq edilmiş etibarnamələr əsasında nümayəndələri vasitəsilə həyata keçirə bilərlər.

Dostlarınızla paylaşın