Sənədli əməliyyatlar

 

Rabitəbankın təqdim etdiyi sənədli akkreditivlər

hesablaşmaların, ilk növbədə də beynəlxalq hesablaşmaların

ən təhlükəsiz və təminatlı formasıdır. Akkreditiv hesablaşmaları

bankların nəzarəti altında aparılır və biznesin bütün tərəflərinin

imzalanmış müqavilələrin şərtlərinə əməl edəcəklərinə tam təminat verir.               

  Ətraflı       

Rabitəbank xarici banklar tərəfindən açılmış kredit xətlərinin

hesabına müştərilərə ticarət əməliiyatlarının maliyyələşdirilməsini

təqdim edir. Belə ki, xarici maliyyə mənbələrinin istifadəsi mütərilərə

daha cəlbedici bank xidmətləri təklif etməyə imkan verir və bu da 

biznesin daha uğurlu və səmərəli aparılmasına kömək edir

                                              Ətraflı                                


Dosta göndər

Məktub göndərilidi.

К сожалению произошла ошибка, попробуйте через несколько минут.

Adınız
Dostun emaili