Müxbir banklar

Rabitəbank aparıcı yerli və xarici banklarda müxbir əlaqələri yaratmışdır. Geniş əhatəli müxbir əlaqələri dünyanın istənilən ölkəsinə qısa zamanda ödənişlər və köçürmələr həyata keçirməyə imkan verir.

RAIFFEISEN ZENTRALBANK AG Vyana, Avstriya  EUR  000-55.072.219
 USD  070-55.072.219
COMMERZBANK Frankfurt, Almaniya  EUR  4008864845
BANK OF GEORGIA
Tbilisi, Gürcüstan
 EUR GE17BG0000000204114500
 USD GE17BG0000000204114500
 IBAM (A) IBAMOSCOW.RU Moskva, Rusiya  USD  30231810500000000059
 RUR  30111840700000000059
PROMSVYAZBANK  Moskva, Rusiya  RUR  30111810220000188801
USD  30111840520000188801
EUR  30111978120000188801
 SVYAZ-BANK  Moskva, Rusiya  USD  30123810500000000009
 RUR  30111810020000000009
TURKIYE IS BANKASI Istanbul, Türkiyə USD TR180006400000201790000966
AKBANK T.A.S Istanbul, Türkiyə USD D-0842
VTB Bank Rusiya

USD

30111840255550000114

VTB Bank (Deutschland)    Frankfurt on Main, Germany GBP 106192420

 

Rabitəbankın Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yerli banklarda müxbir hesabları:  

AZƏRBAYCAN MƏRKƏZİ BANKI Bakı, Azərbaycan USD 0137110006840
AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI Bakı, Azərbaycan USD 33711018409204354120
AZƏRTÜRKBANK Bakı, Azərbaycan USD 37110000180001
AZƏRİQAZBANK Bakı, Azərbaycan USD 371100USD0000007
BANK OF BAKU                      Bakı, Azərbaycan USD 37110010100032
AZƏRBAYCAN SƏNAYE BANKI Bakı, Azərbaycan USD 1100080USD3711
PARABANK  Bakı, Azərbaycan USD 00-0031-3711USD-00
YAPIKREDİBANK AZƏRBAYCAN Bakı, Azərbaycan USD 00341177
BANK STANDARD      Bakı, Azərbaycan RUR 371100999000001
USD 371100001000002
UNİBANK  Bakı, Azərbaycan USD 0013711013
UNITED CREDIT BANK Bakı, Azərbaycan RUR 37110001100800
USD 37110001100100
PAKİSTAN MİLLİ BANKI Bakı filialı USD 0137110006840

Dosta göndər

Məktub göndərilidi.

К сожалению произошла ошибка, попробуйте через несколько минут.

Adınız
Dostun emaili